• 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 3.
  • 06-35/301-904
  • bgykszoc@gmail.com

Balassagyarmati Kistérség
Szociális Szolgáltató Központ

Szakszerű segítés, ápolás, gondozás SAJÁT OTTHONÁBAN!

Segítségre van szüksége? Rossz az egészségi állapota? 

Nincs lehetősége hozzátartozóját ápolni?


Balassagyarmat  Kistérség Többcélú Társulása 2007 évben több szociális alapszolgáltatás  bevezetését szervezte meg az akkori kistérség egész területén,  amelyeket 2007-2010-ben valósított meg, valamint e célból 2010. évben  létrehozta a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központot.

A  Balassagyarmat, és a Balassagyarmati Járás települési önkormányzatai  által alapított Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás - a  Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (költségvetési  szerv) szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézménye működtetésével -  helyi szinten a jelenlegi ellátórendszerekkel együttműködve elő kívánja  segíteni a szociális alapszolgáltatásokat igénylő személyek társadalmi  integrációját, élethelyzetük javulását, támogatja az igénybevevőket  abban, hogy a lehetőségeikhez képest önálló és független életet  élhessenek. Az intézmény fő célkitűzései:

  • járuljon hozzá a Balassagyarmati Járás lakosságának szociális gondjainak enyhítéséhez,

  • támogassa  a szakmai együttműködést a Balassagyarmati Járás szociális szférájában  tevékenykedő professzionális és civil hálózatok és az ott dolgozók  között.

Az alábbi alapszolgáltatások keretében az  intézmény számtalan szociális szolgáltatást biztosít a Balassagyarmati  Járásban élő lakosság (egyének, házaspárok, családok, gyermekek)  számára.

Ha úgy dönt, hogy igénybe venné akár önmaga, akár  családja vagy gyermeke számára valamelyik szociális alapszolgáltatásunkat egy  személyes vagy telefonos jelentkezés utáni első beszélgetésen szakember  segíti abban, hogy rátaláljon az Önnek leginkább megfelelő  segítségnyújtási formákra.

Elérhetőségeink:

Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ

2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 3.

06-35/301-904

bgykszoc@gmail.com

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes,  történhet az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselőjének kérése  alapján, ill. családtag, ismerős, házi orvos, önkormányzati és nem  állami szervezetek bejelentése alapján. Az ellátottak maguk határozzák  meg, hogy az Intézmény által nyújtott szolgáltatások köréből mire és  milyen időtartamban tartanak igényt, ami történhet napi, heti vagy havi rendszerességgel.


Az Intézményünk szervezeti felépítése:

Szolgáltatásaink

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

Idős személyek szociális gondozása és egészségügyi alapápolása otthonukban, lakókörnyezetükben, naponta akár több órában is.

Tovább olvasom
Támogató szolgáltatás fogyatékkal élők részére

Támogató szolgáltatás fogyatékkal élők részére

Fogyatékkal élő személyek személyre szabott gondozása otthonukban és lakókörnyezetükben, valamint a közszolgáltatásokhoz / szolgáltatásokhoz történő hozzájutás segítése helybe szállítással:

Személyi segítés: Fogyatékkal élő felnőttek, fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg gyermekek gondozása, ápolása, felügyelete otthonukban.

Szállítás: Fogyatékkal élő felnőttek, fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg gyermekek szállítása Magyarország területén.

Tovább olvasom
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Pszichiátriai betegek személyre szabott gondozása otthonukban és lakókörnyezetükben.

Tovább olvasom
Szenvedélybetegek közösségi ellátása

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

Szenvedélybetegek személyre szabott gondozása otthonukban és lakókörnyezetükben.

Tovább olvasom