• 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 3.
 • 06-35/301-904
 • bgykszoc@gmail.com

Szenvedélybetegek nappali ellátása

Szenvedélybetegek nappali ellátása

KIK VEHETIK IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST?

A Pszichiátriai betegek nappali ellátását a Balassagyarmati Járás területén bejelentett lakóhellyel rendelkező szenvedélybetegséggel élő személyek vehetik igénybe, meglévő képességeinek fejlesztése és szinten tartása a betegség jellegének megfelelően. Elsődleges cél, hogy a kliens mind magabiztosabb és önállóbb legyen mindennapi életvitelében, valamint már meglévő képességeit, tudását kondicionálja és alkalmazza. A nappali ellátást biztosító intézmény:

 • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A Balassagyarmati Járás településein, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő közösségben gondozható szenvedélybeteg személyek.

A szenvedélybetegek nappali intézményében nem gondozható:

 • az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít,
 • az a személy, aki orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.

A szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a szenvedélybeteg személy.


NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A nappali ellátás szolgáltatási elemei:

 • tanácsadás,
 • készségfejlesztés,
 • étkeztetés,
 • esetkezelés,
 • felügyelet,
 • gondozás,
 • közösségi fejlesztés,
 • Szabadidős programok: az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya -, és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
 • Egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, valamint mentális gondozás.

A nappali intézményre vonatkozó különös szabályok:

 • A nappali intézményben nem gondozható az a személy, aki:
  • veszélyeztető magatartást tanúsít,
  • orvosi ellátást és állandó ápolást igényel,
 • A nappali intézménybe az ellátottakat csak próbaidővel vesszük fel. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.

A nappali ellátás biztosítására az intézmény rendelkezik:

 • közösségi együttlétre
 • a pihenésre
 • a személyi tisztálkodásra
 • a személyes ruházat tisztítására szolgáló helyiségekkel
 • az étel tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel
 • többfunkciós helyiséggel, melyben lehetőség van foglalkoztatásra, szabadidős programok lebonyolítására


ELLÁTÁSI TERÜLET


A szociális alapszolgáltatást az alábbi településeken tudjuk nyújtani:

Balassagyarmati Járás:

Balassagyarmat város, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, Hugyag, Hont, Iliny, Ipolyvece, Ipolyszög, Magyarnándor, Mohora, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Őrhalom, Patak, Patvarc, Szanda, Szécsénke, Szügy, Terény községek közigazgatási területe.


IGÉNYBEVÉTEL

Az igénybevételhez szükséges Kérelem formanyomtatvány az alábbiakban letölthető: „Dokumentumok” – "Kötelező_Kérelem_2021.pdf”.

A kérelem benyújtásakor az ügyfélnek már rendelkeznie kell a szociális rászorultság alapját képező iratokkal, így az Intézményvezető döntése ezen iratok alapján történik.

A kérelem benyújtása az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján – formanyomtatványon – az intézmény vezetőjénél történik. A kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni, valamint a szenvedélybetegséget igazoló dokumentumot (a szenvedélybetegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.).

A kitöltött eredeti Kérelmet és a fenti csatolandó dokumentumok másolatait címünkre szükséges eljuttatni, ezt követően kollégánk felkeresi az Igénylőt a gondozás megkezdése érdekében.

Dokumentumok:

Kötelező_Kérelem_BKSZSZK_2023.pdf


Árak:

Szociálisan rászorult személyek által fizetendő
személyi térítési díj
Étkezés nélkül
    Jövedelem kategória   ( Ft )  Ft/ nap
0-57.000 Ft 0 Ft
57.001-85.500 Ft 50 Ft
85.500- Ft felett 100 Ft


Étkezés igénybevételével
    Jövedelem kategória   ( Ft )  Ft/ nap
- 1 300 Ft