• 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 3.
 • 06-35/301-904
 • bgykszoc@gmail.com

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás - szociális gondozás, ápolás idősek részére a Balassagyarmati Járásban

KIK VEHETIK IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST?

 

A szolgáltatást főként idősek, de bárki igénybe veheti, aki egészségügyi állapota, vagy szociális helyzete miatt önmagát ellátni nem vagy csak részben képes. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról a személyekről:

 • akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek,
 • hozzátartozóik róluk gondoskodni nem vagy csak részben képesek;
 • akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, illetve azokról akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Az intézményvezető megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, ill. hogy a kérelmező Szociális segítés, vagy Személyi gondozás keretében végezhető tevékenységekre jogosult.

NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A szolgálat feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete:

 • saját környezetében,
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Szociális segítés keretében: 

 • Bevásárlás - Segítségnyújtás ételkészítésben, étkezés előkészítésében – Étkeztetés - Mosogatás,
 • Takarítás – Mosás - Vasalás - Tüzelő behordás, hó eltakarítás
 • Kísérés.

Személyi gondozás keretében: 

 • Ápolás - Egészségügyi állapot ellenőrzés - Eü-i betét pelenka cseréje - Sztómazsák cseréje - Felületi sebkezelés
 • Gyógyszer kiváltása, adagolása
 • Fürdetés – Öltöztetés
 • Hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, stb.


A házi segítségnyújtást min. napi 40 perc időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában tudjuk nyújtani.


ELLÁTÁSI TERÜLET

A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást az alábbi településeken tudjuk nyújtani:

Balassagyarmati Járás: Balassagyarmat, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, Hugyag, Hont, Iliny, Ipolyvece, Ipolyszög, Magyarnándor, Mohora, Nógrádkövesd, Őrhalom, Patak, Patvarc, Szanda, Szécsénke, Terény

Pásztói Járás: Bér, Vanyarc

IGÉNYBEVÉTEL

Az igénybevételhez szükséges "Kérelem" formanyomtatvány, és a "Gondozási szükséglet felmérő lap" az alábbiakban letölthető: „Dokumentumok” – „Kérelem szociális alapszolgáltatás igénybevételéhez.pdf”.  A kérelemhez csatolni szükséges az alábbi dokumentumok másolatait:

 • Orvosi, szakorvosi iratok (Kórházi zárójelentés(ek), Ambuláns lap, stb.) eü. -i állapot igazolásához.
 • Jövedelem igazolás(ok).
 • TAJ kártya másolata
 • SZIG. másolat életkor igazolásához.

A kitöltött eredeti ( Kötelező_Kérelem_BKSZSZK_2023.pdf, és a háziorvos/szakorvos által kitöltött 

Gondozási szükséglet felmérő lap_2018.pdf ) dokumentumokat és a fenti csatolandó dokumentumok másolatait címünkre szükséges eljuttatni, ezt követően kollégánk felkeresi az igénylőt a gondozás megkezdése érdekében.Dokumentumok: 

Kötelező_Kérelem_BKSZSZK_2023.pdf

Gondozási szükséglet felmérő lap_2018.pdf


Árak:

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TÉRÍTÉSI DÍJAI 

JÖVEDELEMTŐL FÜGGŐEN

Jövedelem kategória

Térítési díj

57.000 Ft alatt

290 Ft/óra

57.001 Ft – 85.500 Ft

390 Ft/óra

85.501 Ft – 114.000 Ft

580 Ft/óra

114.000 Ft - 171.000 Ft

790 Ft/óra

171.000 Ft felett

980 Ft/óra

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (GONDOSÓRA VÉSZHÍVÓ GOMB)

A Reménysugár Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Nógrád Vármegye (2660 Balassagyarmat; Szontágh Pál utca 44.) által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás intézményünkön keresztül is igényelhető a BALASSAGYARMATI JÁRÁS TELEPÜLÉSEIN élő személyek esetében.

A készülék segítségével a nap 24 órájában csuklón, nyakban, zsebben viselhető jelzőgombbal azonnal segítséget tud hívni vészhelyzet (hirtelen rosszullét, elesés, ájulás, betörés, tűz, stb.) esetén. A vészhívó nyomógomb megnyomása után a napi 24 órában működő diszpécserközpont értesíti:
-az Ön által korábban megadott (hozzátartozói) telefonszámot, és/vagy
-a készenlétben lévő szakképzett ápolóinkat, akik 30 percen belül kiérkeznek az ügyfél lakcímére és megszüntetik a jelzés okát.

Dokumentumok: 

RISZGYINV_JHS_KÉRELEM_2023_07_MINTA.pdf

RISZGYINV_JHS_Tájékoztató_2023_rövid_A4.pdf


A kitöltött eredeti RISZGYINV_JHS_KÉRELEM_2023_07_MINTA  és a csatolandó dokumentumok másolatait címünkre szükséges eljuttatni.