• 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 3.
 • 06-35/301-904
 • bgykszoc@gmail.com

Támogató szolgáltatás fogyatékkal élők részére

Támogató szolgáltatás fogyatékkal élők részére a Balassagyarmati Járásban és Szécsény városában

KIK VEHETIK IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST?

Súlyos fogyatékossággal élő felnőtteknek (az önellátásra való képességének fenntartása és fejlesztése érdekében), valamint tartós betegséggel küzdő gyermekeknek és családtagjaiknak történő segítségnyújtás.

Szolgáltatásunkat azok a szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe, akik a Szolgálat működési engedélye alapján meghatározott közigazgatási területen életvitelszerűen tartózkodnak.

Egyedül vagy családban élő, önmaguk ellátására nem képes, súlyosan fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékkal élő emberek és családtagjaik igényelhetik. Súlyosan fogyatékos a:

 • fogyatékossági támogatásban,
 • vakok személyi járadékában,
 • illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés

A támogató szolgálat folyamatosan gyűjti a fogyatékkal élő személyek, családtagjaik és segítőik tájékoztatása érdekében a fogyatékos üggyel kapcsolatos információkat.

Segítő közreműködést nyújtunk nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézésben.

Személyi segítő szolgáltatás

A fogyatékkal élő személy aktív közreműködésével lakáson belül és kívül egyaránt segítséget nyújt az alábbi szolgáltatási elemek igénybevétele során:

 • gondozás,
 • készségfejlesztés,
 • tanácsadás,
 • felügyelet,
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 • háztartási segítségnyújtás,
 • esetkezelés,
 • szállítás, utazás esetén kísérés (eü-i., kulturális, művelődési, sport, stb. intézményekbe)stb..

Szállító szolgáltatás

A szállító szolgálat a fogyatékkal élő személy számára nyújtott szociális taxi szolgáltatás. A Szállító szolgálat az ellátási területen élő igénybe vevőknek segítséget nyújt Magyarország területén a közszolgáltatásokhoz, valamint az oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való eljutásban, az oda – vissza történő szállításukban. Az igény bejelentése legalább a szállítás napját megelőző két nappal szükséges.

Szállító szolgálat szociálisan NEM rászorult személyek részére 

Szabad kapacitás esetén a szolgáltatást igénylő személyek bármilyen célból történő szállítása az ország területén belül.


ELLÁTÁSI TERÜLET

A szociális alapszolgáltatást az alábbi településeken tudjuk nyújtani:

Balassagyarmati Járás: 

Balassagyarmat, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, Hugyag, Hont, Iliny, Ipolyvece, Ipolyszög, Magyarnándor, Mohora, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Őrhalom, Patak, Patvarc, Szanda, Szécsénke, Szügy, Terény

Szécsényi Járás: Szécsény város


IGÉNYBEVÉTEL

Az igénybevételhez szükséges Kérelem formanyomtatvány az alábbiakban letölthető: „Dokumentumok” – "Kérelem szociális alapszolgáltatás igénybevételéhez.pdf" . A kérelemhez csatolni szükséges az alábbi dokumentumok másolatait:

 • Fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, magasabb összegű családi pótlék megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozat vagy más okirat, ill. az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény.
 • Jövedelem igazolás(ok).
 • TAJ kártya másolata.

A kitöltött eredeti Kérelmet és a fenti csatolandó dokumentumok másolatait címünkre szükséges eljuttatni, ezt követően kollégánk felkeresi az Igénylőt a gondozás megkezdése érdekében.


Dokumentumok:

Kötelező_Kérelem_BKSZSZK_2023.pdf


Árak:

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSI DÍJAI

Szociálisan rászorult - súlyos fogyatékossággal élő személy, ill. emelt szintű családi pótlékban részesülő gyermek - esetén a jövedelem alapján:

Személyi segítés

Szállítás

57.000 Ft alatt

50 Ft/óra

20 Ft/km

57.001 Ft – 85.500 Ft

100 Ft/óra

35 Ft/km

85.500 Ft felett

190 Ft/óra

70 Ft/km

Egyéb, szociálisan nem rászorult személy részére:

1500 Ft/óra

150 Ft/km