• 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 3.
 • 06-35/301-904
 • bgykszoc@gmail.com

Támogató szolgáltatás fogyatékkal élők részére

Támogató szolgáltatás fogyatékkal élők részére a Balassagyarmati Járásban és Szécsény városában

KIK VEHETIK IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST?

Súlyos fogyatékossággal élő felnőtteknek (az önellátásra való képességének fenntartása és fejlesztése érdekében), valamint tartós betegséggel küzdő gyermekeknek és családtagjaiknak történő segítségnyújtás.

Szolgáltatásunkat azok a szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe, akik a Szolgálat működési engedélye alapján meghatározott közigazgatási területen életvitelszerűen tartózkodnak.

Egyedül vagy családban élő, önmaguk ellátására nem képes, súlyosan fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékkal élő emberek és családtagjaik igényelhetik. Súlyosan fogyatékos a:

 • fogyatékossági támogatásban,
 • vakok személyi járadékában,
 • illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés

A támogató szolgálat folyamatosan gyűjti a fogyatékkal élő személyek, családtagjaik és segítőik tájékoztatása érdekében a fogyatékos üggyel kapcsolatos információkat.

Segítő közreműködést nyújtunk nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézésben.

Személyi segítő szolgáltatás

A fogyatékkal élő személy aktív közreműködésével lakáson belül és kívül egyaránt segítséget nyújt az alábbi szolgáltatási elemek igénybevétele során:

 • gondozás,
 • készségfejlesztés,
 • tanácsadás,
 • felügyelet,
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 • háztartási segítségnyújtás,
 • esetkezelés,
 • szállítás, utazás esetén kísérés (eü-i., kulturális, művelődési, sport, stb. intézményekbe)stb..

Szállító szolgáltatás

A szállító szolgálat a fogyatékkal élő személy számára nyújtott szociális taxi szolgáltatás. A Szállító szolgálat az ellátottaknak segítséget nyújt a közszolgáltatásokhoz, valamint az oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való eljutásban, az oda – vissza történő szállításukban. Az igény bejelentése legalább a szállítás napját megelőző két nappal szükséges.

Szállító szolgálat szociálisan NEM rászorult személyek részére 

Szolgáltatásainkat igénybe vevő ellátottaink, szabad kapacitás esetén bármely személyek bármilyen célból történő szállítása az ország területén belül.


ELLÁTÁSI TERÜLET

A szociális alapszolgáltatást az alábbi településeken tudjuk nyújtani:

Balassagyarmati Járás: 

Balassagyarmat, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, Hugyag, Hont, Iliny, Ipolyvece, Ipolyszög, Magyarnándor, Mohora, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Őrhalom, Patak, Patvarc, Szanda, Szécsénke, Szügy, Terény

Szécsényi Járás: Szécsény város


IGÉNYBEVÉTEL

Az igénybevételhez szükséges Kérelem formanyomtatvány az alábbiakban letölthető: „Dokumentumok” – "Kérelem szociális alapszolgáltatás igénybevételéhez.pdf" . A kérelemhez csatolni szükséges az alábbi dokumentumok másolatait:

 • Fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, magasabb összegű családi pótlék megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozat vagy más okirat, ill. az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény.
 • Jövedelem igazolás(ok).
 • TAJ kártya másolata.

A kitöltött eredeti Kérelmet és a fenti csatolandó dokumentumok másolatait címünkre szükséges eljuttatni, ezt követően kollégánk felkeresi az Igénylőt a gondozás megkezdése érdekében.


Dokumentumok:

Kötelező_Kérelem_2021.pdf


Árak:

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSI DÍJAI

Szociálisan rászorult - súlyos fogyatékossággal élő személy, ill. emelt szintű családi pótlékban részesülő gyermek - esetén a jövedelem alapján:

Személyi segítés

Szállítás

57.000 Ft alatt

50 Ft/óra

20 Ft/km

57.001 Ft – 85.500 Ft

100 Ft/óra

35 Ft/km

85.500 Ft felett

190 Ft/óra

70 Ft/km

Egyéb, szociálisan nem rászorult személy részére:

1500 Ft/óra

100 Ft/km